QC

Ashine sa vždy zaviazala poskytovať svojim zákazníkom vysokokvalitné produkty a kontrola kvality zohráva pri dosahovaní cieľa významnú úlohu.
Kontrola kvality prechádza od výrobného procesu k nevýrobnému procesu každého nástroja.

Aby bola zaistená stabilná a konzistentná kvalita produktu, Ashine stanovila prísne štandardy kontroly kvality. Kontrola kvality je neoddeliteľnou súčasťou výroby, podporuje súlad kvality medzi výrobkami a výrobkami a súlad medzi spoločnosťou Ashine a jej zákazníkmi. Vysoká kvalita je zárukou, pretože každý výrobný proces prechádza kontrolami kontroly kvality počas každého aspektu výroby.